พุทธสุภาษิตสอนใจครับ เกี่ยวกับความสามัคคี

พุทธสุภาษิตสอนใจครับ เกี่ยวกับความสามัคคี

“ถ้าสัตตบุรุษวิวาทกัน ก็เชื่อมกันได้โดยเร็ว,

ส่วนคนพาลแตกกันเหมือนหม้อดิน

เขาย่อมไม่ได้ความสงบเวรกันเลย”

สเจปิ สนฺโต วิวทนฺติ    ขิปฺปํ สนฺธิยเร ปุน

พาลา  ปตฺตาว ภิชฺชนฺติ     น เต  สมถมชฺฌคู

(สะเจปิ  สันโต วิวะทันติ  ขิปปัง  สันธิยะเร ปุนะ

พาลา ปัตตาวะ  ภิชชันติ  นะ  เต  สะมะถะมัชฌะคู)

(ที่มา  กัสสปมันทิยชาดก  พระไตรปิฎกเล่มที่  ๒๗  หน้าที่  ๑๓๒)

Advertisements
This entry was published on 16 กรกฎาคม, 2008 at 10:48 am and is filed under ผจญภัย. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: