พุทธสภาษิต วันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ (ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒)

โลกาธิโป จ นิปโก จ ฌายี

โล – กา – ธิ – โป      จะ        นิ – ปะ – โก       จะ         ฌา – ยี

ผู้คล้อยตามโลก ควรใช้ปัญญาเพ่งพินิจ

อธิปไตยสูตร (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ ข้อธรรมที่ ๑๖๗)

มตํ มริสฺสํ โรทนฺติ เย รุทนฺติ ลปนฺติ จ

มะ – ตัง        มะ – ริส – สัง      โร – ทัน – ติ      เย     รุ – ทัน – ติ     ละ – ปัน – ติ     จะ

คนใดร้องไห้ถึงคนที่ตายไปแล้ว แม้คนที่ร้องนั้นก็ต้องตายเหมือนกัน

โสมทัตตชาดก (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๗ ข้อธรรมที่ ๒๒๓)

อกฺโกสโก จ อกฺโกสํ

 อัก – โก – สะ – โก        จะ         อัก – โก – สัง

 ผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบ

ทุติยสังคามวัตถุสูตร (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ ข้อธรรมที่ ๑๒๑)

Advertisements
This entry was published on 8 พฤศจิกายน, 2008 at 1:28 pm and is filed under ผจญภัย. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: